Oktubre 4, 2018, Daet, Camarines Norte – Tinalakay ng kinatawan ng Social Security System (SSS) Daet Branch ang mga benepisyo para sa pagkakasakit at panganganak sa isinagawang “Talakayan sa PIA on Air” ng Philippine Information Agency (PIA) ng Camarines Norte sa DWEN-FM 100.5 Cool Radio.

Ayon kay CEO Myrna G. Emata ng SSS, ang mga benepisyo sa pagkakasakit ay halagang ibinabayad sa miyembro para sa mga araw na hindi siya nakapagtrabaho sanhi ng pagkakasakit o pagkapinsala.

Aniya, ang isang miyembro ay kwalipikado kung hindi nakapagtrabaho, nakapagbayad ng hindi bababa sa tatlong buwang kontribusyon sa loob ng 12 buwan at nakapagbigay ng sapat na notipikasyon sa kanyang employer o sa SSS kung siya ay nahiwalay sa trabaho.

Ayon pa kay Emata, ang halaga ng benepisyo ay katumbas ng 90 porsiyento ng Average Daily Salary Credit (ADSC) ng miyembro.

Dagdag pa ni Emata na ang benepisyo sa pagkakasakit ay direktang binabayaran ng SSS sa mga miyembrong nahiwalay sa trabaho, self-employed at voluntary member sa pamamagitan ng kanilang single savings/current account sa alinmang akreditadong bangko ng SSS.

Sinabi naman ni SSS Junior Administrative Assistant Frieda Evidor na ang benepisyo sa panganganak ay arawang cash allowance na ipinagkakaloob sa isang babaeng miyembro na hindi makapagtrabaho dahil sa panganganak o pagkakunan.

Ayon pa kay Evidor, ang mga kwalipikasyon para dito kung ang miyembro ay nakapagbayad ng hindi bababa sa tatlong buwang kontribusyon sa loob ng 12 buwan bago ang semester at naipagbigay-alam sa kanyang employer, kung employed o sa SSS kung self-employed, voluntary member o miyembrong nahiwalay na sa trabaho, ang tungkol sa kanyang pagbubuntis at ang petsa ng kanyang panganganak.

Ang benepisyo sa panganganak ay katumbas ng 100 porsiyento ng Average Daily Salary Credit (ADSC) ng miyembro batay sa 60 araw para sa normal na panganganak, pagkakunan, ectopic pregnancy na walang operasyon/hydatidiform mole (H-mole) o sa 78 araw para sa caesarean section delivery o ectopic pregnancy na may operasyon ayon pa rin kay Evidor.

Maaaring mag-file ng claim para sa benepisyo sa pagkakasakit sa pamamagitan ng Sickness Benefit Application para sa self-employed, voluntary member o miyembrong nahiwalay sa trabaho ganundin sa panganganak ang Maternity Benefit Reimbursement Application (MBRA) para sa mga empleyado at Maternity Benefit Application (MBA) para sa self-employed, voluntary member, miyembrong nahiwalay sa trabaho sa alinmang sangay ng SSS na pinakamalapit sa miyembro.

 

Reyjun Villamonte

Camarines Norte News