Marso 6, 2019, Daet, Camarines Norte. Ginugunita ngayong araw ng milyon-milyong katoliko sa buong mundo ang pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo bilang tanda ng pasimula sa panahon ng Cuaresma. Para sa mga katoliko, ang panahon ng Cuaresma ay ang paggunita sa paghihirap at pagsasakripisyo ng Panginoong Hesukristo upang tubusin ang sangkatauhan mula sa kasalanan.

Bunsod nito, sa loob ng apatnapung (40) araw ay inaanyayahan ang mga mananampalataya na manalangin at mag-ayuno upang makiisa sa mga banal na araw na ito sa kalendaryo ng simbahan. Ang Miyerkules ng Abo ay isang tradisyon ng simbahan na binase sa sinaunang kaugalian ng mga Israelita na kung saan nagpapahid ng abo ang mga ito sa kanilang katawan bilang tanda ng pagsisisi sa kanilang kasalanan.

Sa modernong konteksto ng pagdiriwang, ang pagpapahid ng abo ay nagpapaalala sa mga Kristyano na ang lahat ng tao ay sa abo nagmula at sa abo rin babalik, hinihikayat sa mga ito ang buong pusong pagpapakumbaba at pagsisisi sa mga nagawang pagkakasala.

Samantala, naglatag ng mga aktibidad ang Diyosesis ng Daet sa Camarines Norte kaugnay nga ng pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. Sa ganap na alas siyete ng umaga (7 am) ay pasisimulan ang Banal na Misa sa Parokya ng Sta. Lucia sa bayan ng Capalonga, susundan ito ng pag-alis ng Poong Nazareno sa nasabing parokya upang dalhin naman sa parokya ng San Juan De Bautista sa bayan ng Daet.

Pagdating ng imahe ay idaraos ang isang misa sa nasabing parokya sa ganap na alas dose ng tanghali (12 nn). Sa ganap na alas dos ng hapon (2 pm) ay isasagawa rin sa nasabing simbahan ang isang Concelebrated Mass na siyang dadaluhan ng mga pari mula sa buong Diyosesis. Pagkatapos ng Misa ay isasagawa ang Diocesan Way of the Cross kasama ang imahe ng Nazareno patungong Most Holy Trinity Cathedral sa bayan ng Daet.

Sa pagtatapos ng Diocesan Way of the Cross ay dadalhin ang imahe sa St. Raphael the Archangel church sa bayan ng Basud upang doon manatili. Kinabukasan (March 7) sa ganap na alas sais ng umaga (6 am) ay muli ng ibabalik ang Poong Nazareno sa bayan ng Capalonga.

Ang buong sambayanang Kristyano ay inaanyayahan na makiisa sa mga aktibidad ng simbahan sa mga susunod pang-araw ng paggunita ng panahon ng Cuaresma.

 

Blaise Henry E. Ilan

Camarines Norte News