Mayo 6, 2019, Daet, Camarines Norte. Nagsimula nang gunitain ngayong araw ng mga kapatid nating Muslim ang mga banal na panahon ng Ramadan. Ang Ramadan ay ang taunang pag-alala ng mga Muslim kung paano ibinunyag ni Allah ang banal na Quran (banal na libro ng Islam) kay Propeta Muhammad.

Ito ay karaniwang pumapatak sa ika siyam na buwan ng Islamic Lunar Calendar na kung saan ang isa sa mga palatandaan nito ay ang paglitaw ng Crescent Moon sa kalangitan. Bukod pa sa mga ito, ang Ramadan rin ay isang panahon para sa mga kapatid nating Muslim upang mag-ayuno at mag-muni muni upang ibalik ang kanilang konsentrasyon sa pananampalataya kay Allah.

Karaniwan ay nagsisimula silang mag-ayuno sa ganap na alas kwatro ng umaga at muling kakain kapag dumating na ang alas 6:30 ng gabi. Sa mga panahong ito ay hindi lamang sa pagkain umiiwas ang mga kapatid nating Muslim kundi pati na rin sa mga masasamang gawi, pag-iisip at pananalita, ito ay isang panahon ng panunumbalik sa kabanalan at pananampalataya.

Matatandaan na isa ang pag aayuno sa panahon ng Ramadan (Sawm) sa mga pinakahaligi ng pananampalatayang Islam na kung saan hinihikayat sa mga ito ang mag-ayuno, manalangin at magbigay limos sa mga mahihirap. Ang panahon ng Ramadan ay magtatapos sa ika-3 ng Hunyo 2019.

(Ramadan Mubarak!)

 

Blaise Henry E. Ilan

Camarines Norte News