Hunyo 24, 2019, Daet, Camarines Norte. Sinalubong ng ulan kaninang umaga ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bautista sa bayan ng Daet. Si San Juan Bautista ay kilala bilang tagapagbautismo ng mga tao sa ilog Jordan kung kaya’t sinasabing kapag kapistahan niya ay karaniwang bumubuhos ang ulan.

Dahil rin dito, tradisyon rin sa ilang lugar ang pagsasaboy ng tubig sa mga pangunahing lansangan bilang pagkilala sa nasabing patron.

Bagama’t ang Daet ay itinatag ng mga kastila noon pang 1581, nagsimula ang pagdiriwang ng nasabing kapistahan sa bayan matapos itayo ng mga paring Pransiskano ang Parokya ng San Juan Bautista noong 1611.

Ang nasabing simbahan ay kabilang sa tatlong pinakamatatandang simbahan sa lalawigan ng Camarines Norte na nagdiwang ng kanilang ika-400 na anibersaryo noong 2011. 

Si San Juan Bautista ay kilala bilang simbolo ng kababaang loob matapos niyang ipakilala si Hesukristo bilang tunay na Mesias na tinutukoy sa mga kasulatan.

VIVA SAN JUAN BAUTISTA!

 

Blaise Henry E. Ilan 

Camarines Norte News