Hulyo 19, 2019, Daet, Camarines Norte. Dumayo sa lalawigan ng Camarines Norte partikular sa Mabini Colleges ang mga miyembro ng Philippine Heart Association, Inc. Bicol Chapter upang ibahagi ang kanilang adbokasiya na “CPR ready” Philippines pagdating ng taong 2020. 

Presente sa nabanggit na aktibidad ang mga guro, mag-aaral, at maging ang mga non-teaching staffs ng nabanggit na paaralan na kung saan itinuro sa mga ito ang basic na proseso ng CPR.

Ang nasabing ahensiya ay naglalayong ituro sa mga mamamayan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa CPR o Cardiopulmonary Resuscitation, isang paunang lunas sa mga taong tumigil na ang paghinga at pulso. Kadalasan, ang nasabing gawain ay posibleng makapagdugtong pa ng buhay ng sinumang nag-aagaw buhay.

Sinasabing dumudoble ang tsansa ng survival ng isang pasyente na mabuhay kung sakaling maibigay ang CPR sa lalong madaling panahon kung kaya’t isang malaking bagay kung maituturo maging sa mga ordinaryong pilipino ang pagkondukta ng nabanggit na gawain.

Tatlong C lamang ang kailangang tandaan para isagawa ang CPR. Una ay ang Check na kung saan kinakailangan munang siguruhin ng responder ang sitwasyon ng isang pasyente at maging ang kapaligiran nito bago pagdesisyunan na isagawa ang CPR.

Pangalawa ay ang Call for Help na kung saan naman ay kinakailangang humingi ng tulong ang responder upang madala sa ospital at mabigyan ng agarang serbisyong medikal ang pasyente.

Panghuli ay ang Compress, dito ay ang aktwal na pagsasagawa ng CPR na kung saan ilalalapat ng responder ang kanyang kamay sa gitna ng dibdib ng pasyente at paulit-ulit na icocompress ito upang pansamantalang paganahin ang puso at baga.

Oras na dumating na ang ambulansya o kaya nama’y makarekober na ang pasyente ay maari nang itigil ang paggawa ng CPR.

Sa pagtatapos ng seminar/training ay hinikayat ng mga miyembro ng Philippine Heart Association Inc. ang mga mag-aaral, guro, at non-teaching staffs ng nabanggit na paaralan upang ibahagi sa kanilang mga kaibigan at kapamilya ang kanilang mga natutunan sa pagsasagawa ng CPR.

photos by Ronneleo V. Barcilla

 

Blaise Henry E. Ilan 

Camarines Norte News