Oktubre 11, 2019, Daet, Camarines Norte Hinikayat ng pamunuan ng Camarines Norte Electric Cooperative (CANORECO) ang mga miyembro konsumidores na samantalahin ang kanilang iniaalok na penalty condonation para sa mga may moroso o arrears na powerbills.

Ang mga kwalipiladong mag-avail ng programa ay ang lahat ng mga miyembro konsumidores na may mga powerbills na hindi pa bayad simulang 2016 pababa.

Sa naturang programa, ang babayaran lamang ng may morosong miyembro ay ang kaniyang power bill at ang penalty naman ay mawawala na.

Gayunpaman, kinakailangang mabayaran nila ang mga moroso ng buo bago matapos ang taong kasalukuyan (2019).

Ang penalty condonation ay kabilang sa mga programa ng CANORECO na may layuning mapataas ang collection efficiency sa 98% at matulungan ang mga miyembro konsumidores na mapagaan ang kanilang bayarin sa powerbills.

Ang mga nais mag avail nito ay sasailalim sa pagsusuri ng mga Area Offices upang malaman kung sila kwalipikado para sa programa at at gagawa naman ito ng rekomendasyon gamit ang overriding form para maalis ang penalty at maiapply ng Internal Audit Department.

Sa mga miyembro kunsumidores naman na may malaking pagkakautang ay ipapaalam ang naturang programa sa pamamagitan ng demand letter.

Samantala, nagpaalala ang CANORECO na ang programang penalty condonation ay maaari lamang i-avail hanggang sa huling araw na lamang ng Disyembre ngayong taon.

 

Camarines Norte News